Καλώς ήρθατε στην SRMS & Associates

Η SRMS & Associates (Pte.) Ltd. είναι ένας διεθνής οργανισμός εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, ​​ παροχής συμβουλών σε θέματα συστημάτων διαχείρισης, λύσεις λογισμικού και στην κατάρτιση με έμφαση στην ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνων στο συνολικό επιχειρηματικό πλαίσιο των πελατών της. Οι παρεχόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες, το λογισμικό και η εκπαίδευση είναι σε υψηλό βαθμό ολοκληρωμένες και μεταξύ τους εναρμονισμένες.

Οι συνεργάτες μας δημιουργήσει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων: Από την ασφάλεια στην πληροφορική, την εργασιακή ασφάλεια, μέχρι τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλοι αυτοί οι ειδικοί ακολουθούν ένα επιχειρηματικό προσανατολισμό ολιστικής προσέγγισης.

Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν από την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου πλαισίων διαχείρισης κινδύνων με βάση το πρότυπο ISO 31000 μέχρι και την ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης συγκεκριμένων τομέων . Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τα προγράμματα σθμβατότητας περιλαμβάνουν τα πρότυπα ISO / IEC 27001, ISO 22301, ISO 28000, ΤΑΡΑ, ΑΕΟ, NASPO και ποικίλα Πρότυπα Διαχείρισης Ποιότητας και της Ενσωμάτωσης Συστημάτων Διαχείρησης.

Λογισμικό Διαχείρησης και Συμβατότητας

Η SRMS & Associates (Pte.) Ltd. αναπτύσσει λύσεις λογισμικού για τη διαχείριση όλων των τύπων των κινδύνων επιχειρήσεων.
The SRMS 27K Risk Assessor Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν λογισμικό γενικών λύσεων διαχείρισης κινδύνου, συγκεκριμένες λύσεις σε συγκεκριμένα εργαλεία αξιολόγησης του κινδύνου, όπως η συμμόρφωση με το πρότυπο ISO / IEC 27001, ISO 22301, ISO 28000. Τα εργαλεία αναπτύσσοντα με Filemaker και είναι εφαρμόσιμα σε Windows, Mac και iOS συσκευές.

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

PECB-Logo Οι εκπαιδευτικές λύσεις της SRMS & Associates (Pte.) Ltd. προσφέρονται σε μορφή διεθνώς αναγνωρισμένων μαθημάτων με βάση ένα σταθερό πρόγραμμα σπουδών ή σε μορφή εξειδικευμένου περιεχμένου προσαρμοσμένο σε μια συγκεκριμένη ανάγκη. Πελατειακά προσαρμοσμένη εκπαίδευση μπορεί να παραδοθεί σε μορφή εκπαίδευσης βάσει υπολογιστή (CBT) σε διάφορες γλώσσες. ANSI-Logo International αποδεκτά προσόντα προσφέρονται από εξειδικευμένους εκπαιδευτές πιστοποιημένους από το Professional Evaluation and Certification Board (www.pecb.org). Η SRMS & Associates προσφέρει ένα ευρύ φάσμα διεθνώς αναγνωρισμένων κύκλων μαθημάτων εκπαίδευσης με βάση το πρόγραμμα σπουδών της PECB.