Υπηρεσίες και Προϊόντα

H SRMS προσφέρει τρεις κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, λογισμικό και εκπαίδευση/κατάρτιση. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι απρόσκοπτα ολοκληρωμένα και συνεπή μεταξύ τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Συστημάτων Διαχείρησης

Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της SRMS περιλαμβάνει

  • Ανάπτυξη πλαισίων διαχείρισης κινδύνων και την ενσωμάτωση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου σε υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης.
  • Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών
  • Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας και Διαχείριση Ασφαλείας της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Προστασία προσωπικών δεδομένων για την επιχειρηματική διαδικασία ουτσουρκινγκ
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση σε Ασφάλεια Διαδικασιών Πληρωμών με Κάρτες (PCI DSS)
  • IT service management
  • Διαχείριση Κινδύνου για την επιχειρηματική διαδικασία βιομηχανικού outsourcing συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης λογισμικού εργαλείου για τη βιομηχανία παροχής υπηρεσιών cloud

Ανάπτυξη Λογισμικού

Η SRMS αναπτύσσει λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη για την Διαχείριση Κινδύνου καθώς και λύσεις λογισμικού Αξιολόγησης , για παράδειγμα:

  • Εργαλεία Αξιολόγησης και Διαχείρισης Κινδύνων
  • Εργαλεία συμβατότητας

Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

Η SRMS είναι εταίρος της διαπιστευμένης από το ANSI βορειοαμερικάνικης εκπαιδευτικής οργάνωση PECB, και παρέχει το σύνολο του χαρτοφυλακίου των διαπιστευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην περιοχή του Ειρηνικού.